gamgeobaabasha@yahoo.com     gamgeobaabasha@yahoo.com     gamgeobaabasha@yahoo.com     gamgeobaabaha@yahoo.com   gamgeobaabasha@yahoo.com

სიახლეთა არქივი
SuMoTuWeThFrSa
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
 
ადმინისტრაციული ერთეულები: სტრუქტურული ერთეულები

1

ლევან მაკალათია

მერი

595 037515

2

ვახტანგ გაბელაია

მერის  მოადგილე

599 855807

3

კონსტანტინე ხარძიანი

მერის მოადგილე

599 855761

მერიის ადმინისტრაციული სამსახური

1

ცანავა დიმიტრი

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი

599855804

2

ზაური გაბელაია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ადამიანური რესურსების მართვის საკითხებში

599855749

3

ნუგზარი ჭანტურია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი (საგანგებო სიტუაციების საკითხებში)

599855766

4

გელა ზაქარაია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილების უფროსი

599855825

5

ეკა კაჭარავა

იურიდიულ საკითხთა და საქმისწარმოების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

599855831

6

თეიმურაზი მიმინოშვილი

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის  განყოფილების უფროსი

599855775

7

ავთანდილი ბურსულაია

მატერიალურ-ტექნიკური  უზრუნველყოფის  განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი 

599855814

8

ემმა გაბელაია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - საზოგადოებასთან ურთიერთობის და  საინფორმაციო განყოფილების უფროსი

599855812

9

მაია ბზიავა

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

599858657

10

ნათია კაჭარავა

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   საინფორმაციო უზრუნველყოფის საკითხებში

595959757

11

თეონა ქავთარაძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  მოქალაქეთა მიღების საკითხებში

599854712

12

მაია ბესელია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - წარმომადგენლებთან კოორდინაციის განყოფილების უფროსი

599855808

13

ნაირა ჭანტურია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ქალაქის ადმინისტრაციულ ერთეულში

599855762

14

ზვიადი ნადარეიშვილი

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ქალაქის  ადმინისტრაციულ ერთეულში

558422168

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და

მშენებლობი  სამსახური

1

შალვა დარცმელიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი

599858656

2

ნოდარი ტყებუჩავა

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის განყოფილების უფროსი

599855816

3

მაგდა მესხი

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599855767

4

ხვიჩა გაბელაია

ინფრასტრუქტურის, კეთილმოწყობის და არქიტექტურულ-სამშენებლო საქმიანობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599855793

5

თამაზი გაბელაია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების უფროსი

577603262

6

გიორგი ლომთაძე

ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

591818159

ზედამხედველობის სამსახური

1

გიორგი თოფურია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი

599615654

2

ზავილი ჭანტურია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ზედამხედველობის განყოფილების უფროსი

599855817

3

მირზა ქვილითაია

ზედამხედველობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599855794

4

დავითი თელია

ზედამხედველობის განყოფილების მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

597780897

5

ერეკლე კაჭარავა

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - რეაგირების განყოფილების უფროსი

577421227

6

გია კუცია

რეაგირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

551346767

 ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების მართვის, ადგილობრივი მოსაკრებლის

ადმინისტრირებისა და სტატისტიკის  სამსახური

1

 

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების მართვის, ადგილობრივი მოსაკრებლის ადმინისტრირებისა და სტატისტიკის  სამსახურის უფროსი

 

2

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების უფროსი

 

3

 

მუნიციპალური ქონების აღრიცხვისა და მართვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

 

4

დათო თოფურია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ადგილობრივი გადასახდელების ადმინისტრირების განყოფილების უფროსი

599855795

5

გოჩა ქოიავა

ადგილობრივი გადასახდელების ადმინისტრირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599855796

6

ნანა ნოდია

ადგილობრივი გადასახდელების ადმინისტრირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599858652

7

ჯონი ჩოჩია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ეკონომიკური განვითარების და პროგრამების მართვის  განყოფილების უფროსი

599855798

599345028

8

ციცინო მიქაძე

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

599855790

9

დავით გაბუნია

ეკონომიკური განვითარების დაგეგმვისა და სტატისტიკის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

599858676

10

ზურაბი ჯიქია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოფლის მეურნეობის განყოფილების უფროსი

599855791

11

ბიქტორი ბაკურია

სოფლის მეურნეობის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599463685

საფინანსო - საბიუჯეტო სამსახური

1

თეიმურაზი ნოდია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი

599855805

2

ქეთინო ცომაია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ბიუჯეტის დაგეგმვისა და ფორმირების განყოფილების უფროსი

599855770

3

ელიკა გვაზავა

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ბიუჯეტის ფორმირების საკითხებში

557919158

4

თამარი პაპავა

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სახაზინო მომსახურების განყოფილების უფროსი

593205404

5

მარგალიტა კაჭარავა

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  ხაზინის საკითხებში

599788369

6

ვიოლეტა გვაზავა

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის განყოფილების უფროსი

599855820

7

ნარგიზა გოჩოლეიშვილი

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში

599855819

8

ნანა გაბელაია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი პირველადი ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში 

599855821

9

ალექსანდრე  კაჭარავა 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - შესყიდვების განყოფილების უფროსი 

591177775

10

ზვიად ბოხუა 

შესყიდვების განყოფილების  მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

577604711

11

ნინო კუცია

შესყიდვების განყოფილების  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

599858727

12

დიმიტრი ვერულაშვილი

შესყიდვების განყოფილების  მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

599855763

კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახური

1

გიგა ცომაია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურის, განათლების, სპორტის, ძეგლთა დაცვისა და ახალგაზრდულ საქმეთა  სამსახურის უფროსი

599858678

2

დინარა გვაზავა

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - კულტურისა და ძეგლთა დაცვის განყოფილები უფროსი

599855780

3

გიორგი ტყვაცირია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ძეგლთა დაცვის საკითხებში

598758315

4

გიორგი სიმონია

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ღონისძიებების მოწყობის საკითხებში

591818155

5

ნათია მელია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - განათლების განყოფილების უფროსი

599858654

6

მაყვალა ჩაგანავა

განათლების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599855789

7

მანანა ჯღარკავა

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა განყოფილების უფროსი

599855769

8

ალეკო ჭანტურია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი სპორტის საკითხებში

599858810

9

ლაშა ცომაია

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ახალგაზრდულ საქმეთა საკითხებში

599303040

 ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახური

1

მამუკა თელია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამსახურის უფროსი

599855803

2

გია ჯანელიძე

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი ჯანდაცვის საკითხებში

599855753

3

ჯამბული გაბელაია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილების უფროსი

599855778

4

ქსენია კაჭარავა

იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ვეტერანთა საქმეების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი   ვეტერანთა საკითხებში

577421229

5

დავითი კაჭარავა

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - სოციალური დაცვის განყოფილების უფროსი

599855754

6

ნინო გოჩოლეიშვილი

სოციალური დაცვის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  შრომისა და სოციალური დაცვის საკითხებში

599855826

7

ოთარი გორდეზიანი

სოციალური დაცვის განყოფილების მესამე რანგის მესამე კატეგორიის  უფროსი სპეციალისტი შრომისა და სოციალური დაცვის საკითხებში

577421216

შიდა აუდიტის სამსახური

1

ზვიადი ცომაია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი

599809878

2

მარინა გაბელაია

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების უფროსი

599855799

3

ჟანა მიმინოშვილი

მონიტორინგისა და შიდა კონტროლის განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599870847

4

 

მეორადი სტრუქტურული ერთეულის - ინსპექტირების განყოფილების უფროსი

 

5

ხატია ბოკუჩავა

ინსპექტირების განყოფილების მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

577603454

სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახური

1

ალექსი კვირკველია

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის - სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის უფროსი

599855760

2

გივი გოგავა

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

591818156

3

აპოლონი ლაბარტყავა

მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

591208879

4

ავთანდილი გვალია

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

591818158

5

მამუკა ცომაია

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

591818157

6

მადონა ჩიქობავა

მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი  

599854143


ასევე იხილე კატეგორიაში - ადმინისტრაციული ერთეულები: